RSS Bankovnictvi ihned – Informace o bankovnictví – české bankovnictví

RSS Dokumentární TV – Informace o bankovnictví – globální bankovnictví

 • Yesmeni opravují svět / The Yes Men Fix the World 4.8.2011
  Yes Men jsou aktivisté takzvaného culture-jammingu, kteří se snaží různými akcemi upozornit na problémy klimatu, globalizace a volného trhu. S pomocí falešných reklam či webů, falešných tiskových prohlášení či vystupováním na mezinárodních konferencích jménem velkých korporací, médií či vládních organizací se snaží tyto instituce co možná nejvíce rozvrátit, zviditelnit neřešené kostlivce zahnívající v jejich skříních. […]
 • Převzetí / The Take 1.8.2011
  30 nezaměstnaných obráběčů autosoučástek z předměstí Buenos Aires jednoho dne nakráčí do své uzavřené továrny, rozbalí karimatky a odmítá odejít. Jediné, co požadují, je znovurozjetí výroby. Avšak tento jednoduchý čin - převzetí - má sílu postavit debatu o globalizaci na hlavu. Dělníci, vyzbrojeni pouze praky a udržujíce víru v dílenskou demokracii, čelí šéfům, bankéřům a […]
 • Finanční krize / Inside Job 29.3.2011
  Oskarový dokument poskytuje komplexní analýzu globální finanční krize v roce 2008, nejhorší recese od dob Velké hospodářské krize. Ta připravila miliony lidí o jejich úspory, práci i bydlení a při své ceně přes 20 biliónů amerických dolarů téměř vyústila v globální finanční kolaps. Prostřednictvím vyčerpávajícího vyšetřování a rozsáhlých rozhovorů s klíčovými finančními zasvěcenci, politiky, novináři […]
 • Korporace / The Corporation 17.1.2011
  Dokument komplexně odkrývá hrozbu, kterou korporátní prostředí ve formě fiktivních "právnických osob" s lidskými právy představuje pro naší budoucnost. Velmi odborně, informovaně a systematicky vysvětluje příčiny jejich jednání a důsledky v dopadu na naše společenské zřízení i nás samotné. K tématu promlouvá řada zvučných jmen, za všechny Milton Friedman, a přispívá k ilustraci závažnosti ekonomických, […]
 • Základní příjem - Kulturní impuls / Grundeinkommen - Ein Kulturimpuls 9.1.2011
  Usilovali jsme o to, abychom práci zmechanizovali, abychom člověka osvobodili, a teď si stěžujeme, že nemáme pracovní místa. A nikdo neřekne: Ano, hrome, právě proto jsme posledních 100 let tak těžce pracovali, abychom už takhle pracovat nemuseli! Nepodmíněný základní příjem je sociálně-politický model přerozdělování prostředků, ve kterém naprosto každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci […]

RSS Finance – Informace o bankovnictví – finance

RSS Kurzy – Informace o bankovnictví – kurzy

 • Pondělní ranní kafe BH Securities 29.8.2016 29.8.2016
  Hezké pondělní ráno, Akciové trhy po projevu Janet Yellenové v Jackson Hole zůstaly ke konci obchodování relativně beze změny, zpráva neobsahovala zásadní překvapení. Yellenová však zdůraznila, že „argumenty pro zvýšení sazeb se v posledních měsících...
 • Roz-počet ČR a věčný růst 29.8.2016
  Autor: Ondřej Makeš Rozpočet České republiky ke konci července dosáhl historicky rekordního přebytku ve výši více než 75 mld. Kč. Na letošní rok je plánovaný schodek rozpočtu 70 mld. Kč. Není to skvělá zpráva? Zajisté ano. Jedná se o více než 50 mld.
 • Důvěryhodnost centrální banky v ohrožení 29.8.2016
  Opravdu mámě očekávat, že z ekonomického symposia v Jackson Hole vzejde něco velkého? V době, kdy vzniká tato analýza, jednání v Jackson Hole ještě nezačalo. Věříme ale, že Fed uplatní stejnou strategii poskytnout trhům jestřábí komentáře a náznaky, že...
 • Jednání OPEC v Alžírsku? Jen další patová situace 29.8.2016
  Naděje na jakoukoliv dohodu, která by pomohla zmírnit přebytek na globálním ropném trhu, ať už v rámci OPEC či mimo jeho řady, se začínají opět jevit jako plané.
 • Summers o makroekonomické výzvě naší generace 29.8.2016
  John Williams napsal jednu z nejlepších analýz monetární politiky, která kdy byla nějakým ekonomem z Fedu vytvořena. Jasně v ní poukazuje na to, že neutrální výše sazeb se nyní nachází velmi nízko a pravděpodobně to tak ještě dlouho zůstane.

RSS Finanční noviny – Informace o bankovnictví – finance

RSS IMF – Informace o bankovnictví – globální bankovnictví

Bankovnictví – Informace o bankovnictví

Informace o bankovnictví na jednom místě. Agregátor novinek z českého, evropského i globálního bankovnictví. Dokumenty o bankovnictví. Aktuální informace z portálů o bankovnictví. Historie bankovnictví. Starověké bankovnictví. Středověké bankovnictví. Novověké bankovnictví. Globální bankovnictví. Založení The Bank of the World. Euro, Amero, globální měna. Post-globální bankovnictví. Globální banka pro přerozdělování kreditů. Globální kolaps finačního systému. Konec kapitalismu.

 

Information about banking in one place. Aggregator of news from the Czech, European and global banking. Documents on banking. Current information from the portals of banking. The history of banking. Ancient banking. Medieval banking. Modern banking. Global Banking. The establishment of the World Bank. Euro, Amero, a global currency. Post-global banking. Global credit bank. Inter-stellar banking. Monetary system collapse. End of capitalism.

One Response to Bankovnictví – Informace o bankovnictví